Privacy statement

Bij het gebruik van onze diensten laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren slechts de gegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden. We achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en beveiligen we die gegevens met grote zorgvuldigheid. In deze Privacy Verklaring beschrijven we welke (categorie├źn) persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel we deze gebruiken, en met welke categorie├źn betrokkenen en ontvangers we deze delen.

Bij het verwerken van gegevens houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoewel je onze diensten ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Deze Verklaring is dan ook voornamelijk bedoeld voor diegenen die onze diensten als particulier gebruiken.

De laatste wijzigingen in deze Privacy Verklaring hebben plaatsgevonden op 04-05-2020.

Welke gegevens verzamelen we?

Aanmaken account

We verzamelen de volgende gegevens wanneer je een registratie voltooid:

Contactformulier

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Om je te kunnen contacteren en factureren na een bestelling.

Voor wie zijn mijn gegevens toegankelijk?

Je gegevens zijn enkel toegankelijk voor BuggedBrain.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om de kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We houden ons aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden en evalueren frequent of we op dit gebied bij de tijd zijn.

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Bovenaan dit document staat de laatste wijzigingsdatum vermeldt. We raden je aan deze Verklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele veranderingen.